Brevik oppvekstsenter

Nye Brevik oppvekstsenter i Porsgrunn omfatter barneskole 1.-7.trinn dimensjonert for 200 elever, barnehage for 82 barn samt SFO og flerbrukshall. Vår forhandler Senab Eikeland BTV AS har levert inventar til senteret. 

Produkter i dette prosjektet 

Flex Z

Flex Swing 

Grande kjøkken


Se også lignende produkter 

Langbord og benker

Taburett i stål 

Orbit puff

Modulia sofa

Unik 

Mobilt arbeidsbord med høyderegulering

Mix reolsystem

Maxi bord