Granstangen skole

Nye Granstangen ungdomsskole i Oslo åpnet høsten 2015 og har kapasitet til 540 elever fordelt på 8.-10.trinn. Skolen er bygget som passivhus og er organisert rundt et amfi med store overlysvinduer som også fungerer som trapp til 2.etg. I midtsonen av bygget er det allrom, kantine, auditorium og garderober. Spesialrommene og lærerrommene er organisert langs fasaden i 1.etg., klasserommene i 2.etg. Vår forhandler Holmris FormFunk AS har levert innredning. 

Produkter i dette prosjektet 

Mobilt arbeidsbord med høyderegulering

Change elevbord

Pagholz® Premium Swing


Se også lignende produkter 

Plus elevbord

Unik elevbord

Oppslagstavler