Kirkeng skole

Nye Kirkeng barneskole i Rakkestad, Østfold sto ferdig renovert i 2016 og har 131 elever fordelt på syv klassetrinn. 
Vår forhandler Sørlie Prosjektinnredninger AS har levert innredning til den nye skolen. 

Produkter i dette prosjektet 

Rio stol 

Mix reolsystem


Se også lignende produkter 

Robust grovgarderobe

Unik elevbord

Odin elevbord