Kvernhuset skole

Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad ble bygget som en miljøskole, og var et innovativt skoleprosjekt da det sto ferdig i 2002. Skolen ble bygget i naturnære materialer fra tomta, og trevirke og stein ble benyttet til konstruksjoner og integrert i inventaret. I tillegg fikk skolen bergvarme og hybrid ventilasjon, og det ble gjort miljøtiltak i prosjekteringen av skolen. Utendørs er nyttevekster en del av skolehagen og elever planter trær som stimulerer til fuglelivet blant mye annet. Kvernhuset ungdomsskole huser i dag nesten 500 elever. Vår forhandler Sørlie Prosjektinnredninger AS har levert inventar til skolen.  

Produkter i dette prosjektet

Partner garderobe

Grande Systemskap

Grande kjøkken


Se også lignende produkter 

Pagholz® Premium Swing 

Mix reolsystem

Garderobehyller og benker