Kvalitet

For oss er det viktig å kunne tilby møbler som har lang levetid og som tåler å bli brukt. Dette skåner miljøet, og reduserer langsiktige ressurser som brukes ved offentlige innkjøp. Vi har derfor strenge krav til kvalitet når vi velger produkter til vårt sortiment.

Testrapporter og produktsertifikater er en trygg bekreftelse på at produktet tilfredsstiller kravene til både kvalitet og sikkerhet. Samtidig kan man ved kjennskap til små men viktige detaljer, materialegenskaper og konstruksjoner lære mye om produktets styrke og brukeregenskaper. Kvalitet er ikke alltid like synlig!

Offinn har lang erfaring med produktleveranser til skoler og barnehager. Dette har gitt oss nyttig og viktig kunnskap om hva som er god og riktig kvalitet for skolemiljøer og offentlige rom.

Lavitta-serien