Miljø

Vi skal vite at kjemikaliene og ressursene som benyttes av våre leverandører, ikke skader naturen eller folks helse. Vi må unngå å fremme bruk av materialer som ikke kan gjenvinnes og vi må være bevisste på klimautslipp ved transport av varer. Samtidig kan vi redusere unødig forbruk ved å skjerpe våre egne daglige vaner.

Vi innser vårt ansvar for kommende generasjoners livsmiljø og ønsker å gjøre en innsats for å ivareta vår miljøarv. Som vårt viktigste tiltak, forplikter vi oss til kun å benytte leverandører som har en god miljøprofil – både når det gjelder produksjon og distribusjon. Gjennom å stille HMS – og miljøkrav påvirker vi leverandørene til å levere miljøeffektive og etisk riktige produkter.


«Vi kan ikke løse de problemene vi har skapt ved å tenke på samme måte som vi tenkte da vi skapte dem.»

-Albert Einstein


Offinn er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge.
Vi forplikter vi oss derfor til å jobbe for at alle våre leverandører melder seg inn i Grønt Punkt. Ved valg av leverandører stiller vi også krav til emballasjen produktene pakkes i. Emballasjen bør bestå av et resirkulerbart materiale og bedriften bør ha et innsamlings-,gjenbruks-eller gjenvinningssystem for emballasjen.

Offinn er også Miljøfyrtårn-sertifisert.
Med dette er vi med på å ta samfunnsansvar i praksis og å gjøre det vi kan for å bidra til en bærekraftig utvikling.
Vi har forpliktet oss til å holde et høyt fokus på miljø hos oss selv og hos våre leverandører.

Grønt Punkt bevis 2021
Miljøfyrtårn bevis 2021-2024
Klima og miljørapport 2023
Vår miljøerklæring 2014