Visjon og Verdier

Forretningsidé
“Vi skal være en pådriver i utformingen av fremtidens skole, gjennom kvalitet, god design og ergonomiske løsninger. Offinn skal markedsføre et totalkonsept av møbler til skole og barnehage gjennom forhandlere.”

“Møbler for bedre læring”
Arbeid og læring er nøkkelen til utviklingen av samfunnet, og et riktig læringsmiljø for unge er vel så viktig som for voksne. Er omgivelsene gode, påvirker dette menneskekroppen positivt. Eller som vi liker å formulere det: Hodet lærer best når kroppen har det bra! Offinn ønsker å tilby produkter som er verdifulle, og som bidrar til å øke trivselen i et rom, i et læringsmiljø, og for hvert enkelt individ.

Vår visjon er å gi brukeren møbler for bedre læring!
På veien mot vårt mål, jobber vi utifra våre viktigste verdier;

  • erfaring
  • kunnskap
  • kompetanse
doppio-reoler-4